Novice | Rockwell Automation distributor | ControlTech

Pomembne novosti orodja FactoryTalk View SE, verzija 13

Nova različica dobro znanega in priljubljenega orodja za vizualizacijo FactoryTalk View SE prinaša poleg nekaterih izboljšav tudi številne nove funkcije. Najpomembnejša sprememba pri različici 13 je uvedba popolnoma nove filozofije izbire izdelkov in prenovljena cenovna politika.

 

FactoryTalkViewSiteEdition

Kratek pregled novih funkcij:

  • Objekt Data Grid (tabelarični izpis) omogoča prikaz podatkov iz baze podatkov Datalogger.
  • Nov objekt XY graf je na voljo tako za klasične odjemalce kot za spletne odjemalce
  • Podpora za dostop do HMI TAG-ov za skripte na strani strežnika (z uporabo PowerShell)
  • Podpora .NET (“dotnet“) za nadzorne objekte
  • Integracija/podpora OPC UA Alarms & Events
  • Nov zavihek »E-podpis« za vsako stanje gumba
  • Posebni (edinstveni) TAG-i za odjemalce v omrežnih aplikacijah
  • Sinhronizacija HMI TAG-ov v redundantnih sistemih
  • Dodatne varnostne funkcije orodja FactoryTalk View SE Add Component tool

 

Izbira orodja FactoryTalk View SE je bistveno poenostavljena. Trenutno je na voljo le pet različic. Dve različici za samostojne (lokalne) rešitve in tri različice za omrežne aplikacije (rešitve). Z izjemo najmanjše različice, ki je omejena na 25 zaslonov, so druge različice neomejene glede števila zaslonov. Prav tako imajo vse različice neomejeno število spletnih odjemalcev za povezavo s strežnikom FactoryTalk View Point Server. FactoryTalk View Point Server je pri vseh različicah vključen v paket. Najboljša novica in hkrati največja sprememba v primerjavi s prejšnjimi različicami je ta, da je teh pet različic kljub dodanim novim funkcijam bistveno cenejših v primerjavi s predhodnimi paketi. Dejstvo je, da je Rockwell Automation s FactoryTalk View SE različico 13 naredil velik napredek in naredil orodja za vizualizacijo bistveno bolj dostopna.

 

 

Naziv in tip aplikacije

Station Lite
(Mala lokalna aplikacija)

Station
(Lokalna aplikacija)

Small
(Mala mrežna aplikacija)

Medium
(Srednje velika mrežna aplikacija)

Large
(Velika mrežna aplikacija)

Kataloška številka

9701*-VWSTNLTBDLT5*

9701*-VWSTNBDLT4*

9701*-VWSVBDL05T3*

9701*-VWSVBDL10T2*

9701*-VWSVBDL25T1*

Oznaka FTView SE

FT View SE Station

FT View SE Station

FT View SE distributed

FT View SE distributed

FT View SE distributed

Število zaslonov

Max 25

Neomejeno

Neomejeno

Neomejeno

Neomejeno

Število klasičnih mrežnih odjemalcev

n/a

n/a

5

10

25

Število spletnih odjemalcev FTViewPoint

Neomejeno

Neomejeno

Neomejeno

Neomejeno

Neomejeno