Obdelava osebnih podatkov | Rockwell Automation distributor | ControlTech

Podjetje ControlTech d.o.o., matična številka 8092494000, s sedežem Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu »upravitelj«), obvešča stranko oziroma fizično osebo, da bodo osebni podatki upravljani kot je navedeno:

    1)         Z namenom zagotavljanja skladnosti z zakonodajo bodo obdelani naslednji podatki:

Ime in priimek ali naziv, naslov prebivališča ali sedež, matična številka, rojstni datum, predmet in obseg posla ali drugi obvezni podatki, če je to v skladu s pravnimi predpisi.

Ti podatki se bodo obdelovali za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih zakonskih predpisov (npr. za računovodstvo). Osebne podatke lahko upravitelj prenese na tretje osebe ali javne organe, če tako narekuje zakon. Podatki bodo v obdelavi toliko časa, da se lahko zakonske obveznosti, ki za upravitelja veljajo, izpolnijo.

    2)         Z namenom izpolnjevanja pogodbenih obveznosti med upraviteljem in stranko bodo obdelani naslednji podatki:

Ime in priimek ali naziv, naslov prebivališča ali sedež, naslov za dostavo, matična številka, davčna številka, rojstni datum, e-poštni naslov, telefonska številka, številka bančnega računa ali drugi podatki, ki so potrebni s tem namenom.

Ti podatki se bodo obdelovali zlasti zaradi izpolnjevanja naročil stranke in zaradi uveljavljanja določil, ki izhajajo iz pogodbe. Osebne podatke se lahko posreduje pogodbenim partnerjem upravitelja, npr. logističnim podjetjem, ki dobavljajo blago, ki je predmet posla. V času trajanja posla s stranko upravitelj obdeluje osebne podatke, ki so potrebni za izvedbo posla ter uveljavljanje obveznosti ter pravic pogodbe. Osebne podatke se bo obdelovalo tudi do sklenitve pogodbe za izvedbo potrebnih ukrepov na zahtevo stranke ter za dogovarjanje o elementih pogodbe pred sklenitvijo pogodbe.

    3)         Zaradi legitimnih interesov upravitelja bodo obdelani naslednji podatki stranke:

Ime in priimek ali naziv, naslov ali sedež, elektronski naslov, telefonska številka, matična številka, davčna številka, datum rojstva, predmet in obseg posla ali drugi podatki, ki so potrebni s tem namenom.

Ti podatki bodo obdelovani za zakonite poslovne namene upravitelja in se nanašajo na pogodbeno stranko. Podatke se bo obdelovalo v obdobju, ki je potrebno za zagotavljanje legitimnih interesov upravitelja.

Upravitelj obvešča stranko, da bodo, v kolikor je stranka pravna oseba, obdelovani tudi osebni podatki fizičnih oseb, v kolikor le-te nastopajo na strani stranke, z namenom, kot je naveden v prejšnjem odstavku, ter v obsegu: ime, priimek, delovno mesto, e-poštni naslov, telefonska številka. Upravitelj obvešča stranko, da lahko osebne podatke obdeluje tudi drugi poslovni subjekt (npr. če gre za tehnično pomoč, svetovanje, upravljanje s sredstvi ipd.). Upravitelj bo, na zahtevo stranke, posredoval podatke o subjektih, ki so jim bili posredovani osebni podatki.

Obdelovanje zbranih osebnih podatkov vseh strank je v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, ki veljajo od 25. maja 2018 (v nadaljnjem besedilu »Uredba«).

Stranka ima pravico od upravitelja zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov in lahko zahteva potrdilo o obdelavi osebnih podatkov ter ima pravico do prenosljivosti podatkov. Stranka ima pravico, da zahteva popravek, če so osebni podatki netočni ali nepopolni. Stranka lahko nasprotuje obdelavi, zahteva izbris in omejitev obdelave osebnih podatkov le z zakonom ali predpisom iz določenih razlogov.

     4)        Politika zasebnosti pri nakupovanju v e-trgovini

Če je sklenjen nakup v e-trgovini, bodo obdelani osebni podatki naročnika. Obdelava osebnih podatkov je omogočena s členom 6 Uredbe, v točki (b) – obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe.

Prodajalec obdeluje te podatke z namenom evidentiranja pogodbe in morebitne prihodnje uporabe in zaščite pravic in obveznosti strank. Podatke se za zgoraj navedeni namen hrani in obdeluje v zakonsko določenem roku, razen če zakon za hrambo pogodbene dokumentacije ne zahteva drugače. Takšna obdelava je omogočena s členom 6 Uredbe, v točkah (c) in (f) – izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravitelja.

 Zbiranje piškotkov z zgoraj navedenim namenom se smatra kot obdelava osebnih podatkov. Takšna obdelava je mogoča na podlagi zakonitih interesov, kot navedeno v členu 6 Uredbe.

 

Vsa morebitna vprašanja v povezavi z varstvom osebnih podatkov lahko naslovite na telefonsko številko +386 5 913 25 83 ali na e-poštni naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Na ta način je stranka seznanjena s svojimi pravicami po zakonu in predpisih ter obveščena o tem, katere osebne podatke, s kakšnim namenom in za koliko časa bo upravitelj obdeloval.